Legal

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geldig tussen mijnetickets.nl en de evenement organisator. De evenement organisator, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, muziekfestivals, concert, musicals, theater, voorstelling, beurs etc. De gebruiker is de gast die dit ticketsysteem gebruikt om tickets aan te schaffen, oftewel: de klant.

Gebruik Ticketsysteem

 • Dit ticketsysteem is een oplossing voor de evenement organisator om tickets aan te schaffen voor zijn evenement. mijnetickets.nl verzorgt dus alleen het bestelproces tussen de gebruiker en de evenement organisator en eventuele problemen bij aankopen.

 • De evenement organisator heeft de wettelijke verplichting om erop toe te zien dat de bestelde tickets beantwoorden aan de overeenkomst tussen de gebruiker en de evenement organisator.

 • mijnetickets.nl is verantwoordelijk voor de eventuele afhandeling betreffende service aan de gebruiker, indien er klachten of problemen ontstaan bij het gebruik van het ticket.

 • De ticketgelden zullen direct via een submerchant van pay.nl beschikbaar zijn conform de voorwaarden van pay.nl. Het is niet mogelijk zelf een andere payment provider te kiezen en alleen het aangewezen account van mijnetickets.nl gebruikt.

Gelden

 • mijnetickets.nl hanteert een service fee van 50 eurocent (ex btw) per ticket tenzij anders overeengekomen. mijnetickets.nl is gemachtigd om facturen over te dragen aan een incasso instantie en technische maatregelen te nemen.

 • De inkomsten die binnenkomen via het ticketsysteem komen direct terecht bij het bedrijf pay.nl en nimmer bij mijnetickets.nl en daarvoor geldt altijd de bij hen gebruikte voorwaarden.

 • mijnetickets.nl aanvaard geen aansprakelijkheid wat betreft vergissing t.b.v. ticketprijzen of vergissing t.b.v. het gebruik door een gebruiker van het ticketsysteem.

Transactiekosten

 • Naast een service fee per ticket hanteert mijnetickets de volgende transactie kosten (ex btw) per bestelling:

  • iDEAL: € 0,29

  • Bancontact: € 0,29

  • Sofortbanking: € 0,25 + 1,5%

  • Giropay: € 0,25 + 1,5%

  • Creditcard: € 0,25 + 1,8%

Garantie

 • mijnetickets.nl garandeert niet dat dat het ticket systeem ten allen tijden zonder onderbrekingen en storingsvrij is. Dit kan van buitenaf zijn zoals door een virus of hackers/spam. mijnetickets.nl is nimmer aansprakelijk voor schade bij de overeenkomst tussen de gebruiker en evenement organisator.

 • mijnetickets.nl is gemachtigd om zonder reden van opgaaf het systeem buiten gebruik te stellen, permanent of tijdelijk.

 • Het is voor mijnetickets.nl toegestaan technische aanpassingen te verrichten aan het ticketsysteem zonder voorafgaande toestemming te vragen.

 • mijnetickets.nl stelt zijn tools tot de beschikking van de evenement organisator t.b.v. ticket scanning. Echter dient de evenement organisator zelf zorg te dragen voor apparatuur en internet toegang, tenzij anders is overeengekomen.

 • mijnetickets.nl aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten gevolge van het verlenen van het ticket systeem dan wel onrechtmatig gebruik door de gebruiker en/of evenement organisator.

 • Ondanks dat mijnetickets.nl geen aansprakelijkheid en mijnetickets.nl wel aansprakelijk is gesteld zal een eventuele schadevergoeding nimmer hoger zijn dan het geïnvesteerd bedrag van de evenement organisator naar mijnetickets.nl.

Scanapparatuur

 • Indien de evenement organisator gebruik maakt van door mijnetickets.nl aangeleverd (scan)apparatuur, is de evenement organisator verantwoordelijk voor eventuele schade en/of diefstal. De kosten voor reparatie of vervanging zal voor rekening zijn van de evenement organisator.

 • Indien een handscanner ontvreemd, of onherstelbaar beschadigd is, wordt hier een vast bedrag van 700 euro per handscanner in rekening gebracht.

 • Indien de evenement organisator het netwerk/internet verzorgd zijn zij verantwoordelijk voor eventuele problemen bij het scannen indien er geen internet verbinding meer is.

 • Indien mijnetickets.nl het netwerk moet verzorgen zal het ten alle tijden een zogeheten ticketbox gebruiken, dit betekent dat er op moment van entree geen online kaartverkoop meer mogelijk is voor die dag.

Opzegging en ontbinding

 • mijnetickets.nl werkt niet met maandelijkse contracten tenzij anders overeengekomen. Daarom is er geen opzegging nodig. Bij een eventuele opzegging aan de zijde van de evenement organisator zal er geen gelden retour worden gedaan.

 • Bij opzegging door mijnetickets.nl zal er geen gelden retour worden gedaan.

 • Een opzegging door mijnetickets.nl zal door een gegronde reden zijn o.a. misbruik van het systeem, niet doorgaan van het evenement, illegale evenementen of andere evenementen waarvan mijnetickets.nl vindt dat dit niet thuishoort in het ticketsysteem. Zonder gegronde reden zal bij een opzegging door mijnetickets.nl een vergoeding worden betaald ter hoogte van de gestelde termijn met een maximum van 5 jaar gedeeld door het betaalde bedrag.

 • Na ondertekening is de overeenkomst wettelijk bindend en kan niet worden opgezegd of aanspraak worden gemaakt op een herroepingsrecht.

 • Waar een onderhoudscontract van toepassing is zal bij opzegging van het onderhoudscontract ook het ticket systeem eindigen zonder gelden retour.

Privacy en persoonsgegevens

 • mijnetickets.nl gebruikt alleen (persoons)gegevens die nodig zijn voor het functioneren van het systeem, denk hierbij aan het afleveren van e-mails, tonen van informatie en statistieken. Overige persoonsgegevens kunnen gevraagd worden door de evenement organisator. mijnetickets.nl zal nimmer persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden die geen betrekking hebben op het functioneren van het systeem. De evenement organisator zal ten alle tijden eigenaar zijn van deze gegevens en kan deze gegevens exporteren voor eigen gebruik.

Annulering van evenement

 • Het is mogelijk dan een evenement niet doorgaat door omstandigheden. De organisatie kan het evenement verplaatsen of helemaal annuleren. De evenement organisatie is verantwoordelijk voor restitutie, mijnetickets.nl zal nooit zelfstandig een restitutie uitvoeren, alleen in opdracht van de evenement organisatie.

 • Bij de annulering van een evenement is het belangrijk dat alle betrokken partijen helderheid hebben over het restitutieproces. Om een gestroomlijnde en transparante afhandeling te garanderen, hanteert de evenement organisatie het restitutiebeleid via het systeem van mijnetickets.nl.

 • Het is belangrijk op te merken dat, in overeenstemming met deze regeling, de organisator van het evenement niet gemachtigd is om rechtstreeks geld terug te storten aan de klanten. Dit is een cruciale maatregel om de integriteit van het restitutieproces te handhaven en om ervoor te zorgen dat alle terugbetalingen nauwkeurig worden geregistreerd en verwerkt volgens de geldende richtlijnen.

 • Wanneer een evenement niet doorgaat, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de gemaakte kosten zoals ticketfee, transactiekosten en restitutie kosten.

 • De gevolgen van annuleren of verplaatsing is geregeld in de algemene voorwaarden van de evenement organisatie.

Bedenktijd

Het herroepingsrecht is op grond van artikel 6:230p (e) van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uitgesloten.

Conclusie

 • mijnetickets.nl is nimmer de verkopende partij wat betreft de diensten c.q. producten die worden aangeboden via de systemen van mijnetickets.nl en alleen de technische partner. Tevens is mijnetickets.nl nimmer de partner die gelden ontvangt tussen de gebruiker en evenement organisator. Geld stromen verlopen tussen de gebruiker, pay.nl en de evenement organisator. De ticket diensten zijn nimmer van mijnetickets.nl maar van de aanbiedende evenement organisator.

Kunnen we je ergens mee helpen?

Mocht je onverhoopt toch nog hulp nodig hebben of vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Het perfecte podium voor de verkoop van jouw tickets. Gebruiksvriendelijk voor jou én jouw bezoekers.

webdesign: gbvdm.nl
Kijk ook eens naar mijnepay.nl.
Sneller bestellen, sneller betalen met één apparaat!